Wat is voor jou als schoolleider belangrijk? Dit komt tot uitdrukking in de zeven ontwikkelthema’s van het schoolleidersregister PO. Voor jouw verplichte herregistratie als schoolleider in het register is het belangrijk dat je iedere vier jaar drie thema’s kiest waarop je jezelf ontwikkelt. Welk thema je kiest, bepaal je zelf. Voor jezelf is het belangrijk om thema’s te kiezen die passen bij jouw persoonlijk ontwikkeling. Of bij de ontwikkeling die jouw school doormaakt. Ontdek hieronder welk thema jou op het lijf geschreven is, of bekijk onze producten voor schoolleiders.

Persoonlijk leiderschap als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

Persoonlijk Leiderschap

Wat is jouw persoonlijke invloed op het reilen en zeilen van jouw school? Hoe beïnvloeden jouw persoonlijke waarden en dat waar je (minder) goed in bent, het besturen van jouw school, de omgang met leerkrachten, ouders en hun kinderen. Persoonlijk leiderschap gaat over wie jij bent en hoe dit van invloed is op de strategie, het beleid van jouw school en op anderen.

Het thema regie en strategie als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

Regie en strategie

Hoe ga je al schoolleider met alle ontwikkelingen om die op je af komen. Reageer je alleen of anticipeer je ook? Met het thema regie en strategie gaat over vooruitzien en jouw school hierop inrichten zodat jouw school, jouw leerkrachten en de leerlingen goed op de toekomst zijn voorbereid.

In relatie tot de omgeving als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

In relatie staan tot de omgeving

Hoe beïnvloeden de buurt waarin de school staat, de samenwerkingsverbanden van de school en bijvoorbeeld ouders het beleid en de dagelijkse gang van zaken op school? In relatie staan tot de omgeving bekijkt het krachtenspel van deze omgeving en hoe je hiermee als schoolleider

Omgaan met verschillen als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

Omgaan met verschillen

Hoe gaat jouw school met verschillen tussen leerlingen om? Krijgt iedereen de aandacht en het schoolaanbod die het verdient? Omgaan met verschillen gaat over hoe je als schoolleider rekening kunt houden met verschillen en hoe je een goede vertaling maakt naar de schoolorganisatie, naar het lesaanbod eventueel in samenwerking met partners.

Leidinggeven aan verandering als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

Leidinggeven aan verandering

Hoe ga je om met ontwikkelingen zoals een fusie, hervormingen of de invoering van nieuwe lesmethoden op school? Dit thema gaat over hoe je als schoolleider veranderingen op jouw school aanpakt en hoe je leerkrachten, ouders en leerlingen hierin meeneemt.

Toekomstgericht onderwijs als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

Toekomstgericht onderwijs

Hoe ziet jouw school er in de toekomst uit? Hoe gaat jouw school met technologische ontwikkelingen aan de slag en hoe geef je jouw docenten en leerlingen de vaardigheden mee die ze nodig hebben in de toekomst. Toekomstgericht onderwijs gaat over hoe je jouw school voorbereidt op de toekomst en hoe je jouw team hier op een effectieve manier bij betrekt zodat ze zijn voorbereid op de 21e eeuw.

Kennis en Kwaliteitsontwikkeling

Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen, dat is het doel van elke school. Goede leerresultaten – in de brede zin van het woord – vergen niet alleen inspanningen van de leerlingen, maar zeker ook van de medewerkers. Om de brede leeropbrengsten te kunnen verbeteren, is de vakdidactische kennis (ook wel ‘pedagogical content knowledge’ genoemd) van leerkrachten doorslaggevend Professionele ontwikkeling van zowel medewerkers als school is dan ook een belangrijke opdracht voor onderwijsprofessionals.

Breng jouw eigen idee in als een van de ontwikkelthema's voor het schoolleidersregister PO

De 'wildcard'

Zie je jouw belangrijkste ‘thema’ niet terug in het overzicht? En is juist dit een onderwerp waarop u zichzelf wilt ontwikkelen? Het PO-register biedt veel flexibiliteit om uw eigen onderwerp in te brengen waarmee u aantoont dat u zich als schoolleider heeft ontwikkeld. Dit is de ‘wildcard’; jouw persoonlijke ontwikkelthema, jouw eigen onderwerp.

Stap 1

Schoolleidersregister PO Herregistratie Assessment + iGrow Licentie

170excl btw
  • 1 jaar volledige licentie Metro Mentoring Platform
  • Online 360 graden schoolleidersassessment
  • Bepalen van het ontwikkeldoel voor het informeel leertraject (competentie) samen met een adviseur van MentesMe.

Stap 2

Schoolleidersregister PO MentesMe Herregistratie Met Mentor

1599excl btw
  • Als er in je omgeving een schoolleider is die al een herregistratie traject informeel leren heeft gedaan met MentesMe, kan deze ook optreden als mentor.
  • iGROW traject op 1 professionaliseringsthema van het schoolleidersregister.
  • Begeleiding over het gehele traject van 40 uur richting het validatie gesprek.

Stap 3

Schoolleidersregister PO Herregistratie Validatie Bij MentesMe

599excl btw
  • Als je stap 1 (Schoolleidersassessment) en stap 2 (iGROW met een mentor) hebt doorlopen, ga je de laatste stap in: validatie door professioneel beoordelaar van MentesMe.
  • iGROW(s) wordt eerst online beoordeelt en daarna wordt bepaald wanneer het validatie gesprek plaats zal vinden.
  • Live gesprek met een professioneel beoordelaar van MentesMe.