Waardering Achteraf door MentesMe

599,00 ex. btw

Met waardering achteraf door MentesMe kennen we waarderingspunten toe aan je groeidossier voor je herregistratie voor het Schoolleidersregister PO

Beschrijving

Wat is het?

Iedere (adjunct)directeur in het basisonderwijs wordt geacht iedere vier jaar 100 herregistratiepunten te verzamelen voor het Schoolleidersregister PO. 

MentesMe is een gecertificeerd bureau dat jouw ontwikkeling als schoolleider achteraf waardeert. Bijvoorbeeld op basis van jouw parktijkervaring als (adjunct)directeur. We gebruiken hiervoor ons online platform Metro©. Bij het opbouwen van je online groeidossier krijg je begeleiding van een professionele mentor. Op die manier werk je toe naar een dossier dat geschikt is voor herregistratie. MentesMe ziet erop toe dat het dossier compleet is en waardeert jouw ontwikkeling als schoolleider met een aantal waarderingspunten.  

Afspraak maken?

Wil je meer weten over Metro© of wil je weten of herregistreren door waardering achteraf bij je past? Maak dan online een afspraak één met onze adviseurs of bel 040 – 3041219. Onze adviseurs vertellen je graag meer over herregistreren met MentesMe of helpen je met het maken van een keuze uit een van de 18 herregistratiethema’s.

PO adviseur

Herregistreren met MentesMe

Als schoolleider sta je ingeschreven in het schoolleidersregister PO. In veel gevallen doe je in je dagelijkse praktijk als (adjunct)directeur al veel ervaring op. Deze praktijkervaring kun je laten meetellen als herregistratiewaarde voor het schoolleidersregister PO. Dat doe je bijvoorbeeld door een gecertificeerd bureau die ervaring achteraf te laten waarderen. 

Om jouw ontwikkeling uit de praktijk te kunnen laten meetellen via MentesMe start je een online groeitraject; een iGrow©. We bieden twee mogelijkheden. Op de eerste plaats kan dat door waardering achteraf met een groeidossier waarin je jouw eigen praktijkcasus inbrengt. Daarnaast is het ook mogelijk om een heel nieuw groeitraject te starten en deze achteraf te laten waarderen. 

Stappen in het herregistratieproces met MentesMe

Herregistreren via MentesMe door waardering achteraf doe je in drie stappen

Stap 1je neemt een abonnement op Metro©, ons online leerplatform waarin je jouw digitale groeidossier (iGrow©) aanlegt.

Stap 2: nadat je één van de 18 ontwikkelthema’s van het Schoolleidersregister PO hebt gekozen, leg je samen een gecertificeerde mentor een online groeitraject (iGrow©) aan. Door vragen te stellen, helpt deze mentor met andere woorden jouw persoonlijke ontwikkeling goed scherp te krijgen. Bijvoorbeeld; Hoe ziet die ontwikkeling eruit? Wat was jouw aandeel daarin en welk inzicht heeft het jou opgeleverd? 

Stap 3: zijn alle stappen in de opbouw van jouw dossier doorlopen, dan bepaalt MentesMe volgens een vaste normering hoeveel punten die ontwikkeling waard is.

Mentor op afstand

Alle groeitrajecten in het kader van herregistratie voor het schoolleidersregister PO doorloop je met een gecertificeerde mentor. Dat zijn collega-schoolleiders die door MentesMe zijn gecertificeerd of professionele coaches. Zij begeleiden jou op afstand en ontvangen voor die begeleiding een vergoeding.

Extra informatie

Professionaliseringsthema

Persoonlijk leiderschap, Regie en Strategie, Kennis en Kwaliteitsontwikkeling, In relatie staan tot omgeving, Omgaan met verschillen, Leiding geven aan verandering, Toekomstgericht onderwijs