Informeel leren in het onderwijs

Leren van elkaar (informeel leren) in het onderwijs staat steeds meer in de belangstelling. Informeel leren vraagt namelijk een actieve rol van iemand die zich wil ontwikkelen. Deze vorm van leren is bovendien duurzaam omdat je leert aan de hand van vraagstukken en cases uit je eigen dagelijkse praktijk. Dankzij interactie tijdens informeel leren met een ervaringsdeskundig zoals een collega schoolleider, beklijven kennis en vaardigheden beter.

De waarde op school van online Metro-platform

Het online leerplatform Metro van MentesMe ondersteunt schoolleiders en leerkrachten om gestructureerd van elkaar te leren en elkaars kwaliteiten zo veel mogelijk te benutten. Zo profiteert een school optimaal van haar eigen schoolnetwerk en kennis en ervaring van haar leerkrachten.

Uniek traject herregistratie schoolleiders primair onderwijs

Vanaf 2018 moeten alle managers en schoolleiders in het basisonderwijs opgenomen zijn in het schoolleidersregister. Daarmee tonen managers in het PO aan dat zij aan de basiskwalificaties voldoen. Om in het register te mogen blijven moeten schoolleiders zich iedere 4 jaar op drie thema verder bekwamen. Voor de eerste lichting die zich in 2014 heeft geregistreerd is, komt herregistratie dichtbij.

Mentes.me heeft voor schoolleiders een geaccrediteerd informeel leertraject voor herregistratie. Lees meer door op deze link te klikken of ga direct naar onze winkel voor informeel leren.

Informeel leren voor herregistratie schoolleiders PO

De methode van Informeel Leren die MentesMe met het online platform Metro biedt, is gecertificeerd door het centrale register voor Schoolleiders. Onze methode bestaat uit 3 stappen:

1. Je doet een 360-graden assessment op 1 of meerdere schoolleidersthema’s via ons online platform. De 360-graden assessment is een nulmeting. Op basis hiervan kies je een aantal competenties waarop je jezelf wilt ontwikkelen. Je kiest bijvoorbeeld voor een competentie waarvan je vindt dat je deze vaardigheid al bezit, maar waarvan anderen nog onvoldoende waarnemen dat je deze in de praktijk brengt. Heb je moeite met kiezen, dan helpen wij u uiteraard graag. Neem contact met ons op via mail of telefoon (0403041219).

2. Je kiest een mentor die je kan helpen met het doorlopen van het online ontwikkeltraject: iGROW! Je kiest een mentor die al actief is op ons platform om je te begeleiden. Dit zou zo maar een collega schoolleider kunnen zijn die zelf al een iGROW traject heeft doorlopen.
Het totale iGROW traject heeft een doorlooptijd van  ongeveer 3 maanden en gemiddeld zijn schoolleiders 30      en 40 uur er actief mee bezig.

3. Per thema volg je een iGROW. Na het volbrengen ervan, plan je een eindgesprek met MentesMe voor de beoordeling van jouw ontwikkeling die is vastgelegd in jouw persoonlijke iGROW.

Leren van elkaar op school

De talenten van leerkrachten op school op een doeltreffende manier inzetten en persoonlijke groei realiseren? Dat is de uitdaging van vrijwel iedere school. Door medewerkers actief en op een gestructureerde manier hun vaardigheden te laten delen is dat mogelijk. Informeel leren vergroot de samenhang in werk en focus op het halen van persoonlijke en professionele doelstellingen. Steeds meer organisaties ontdekken het belang van “leren van elkaar”.
Het online mentoringplatform Metro van Mentes.me ondersteunt informeel leren. Via het platform doen leerkrachten online een 360-graden assessment. Zij beoordelen zichzelf en vragen anderen om hen van feedback te voorzien. Daarmee ontdekken zij hun sterke kanten en zien zij ook hun eigen ontwikkelpunten. Het online iGROW-proces dat de leerkracht daarna samen met de mentor doorloopt, ondersteunt leren van elkaar.
Meer informatie over Metro voor scholen en hoe wij te werk gaan? (waar kunnen we naar toe linken? -> bij voorkeur contactpagina)

Bekijk ook: Het nut van informeel leren op school

P.S. MentesMe heeft voor het onderwijs nog veel meer toepassingen zoals iGROW Kids en geavanceerde trajecten voor het voortgezet onderwijs zoals voor AVANS Hogeschool in Den Bosch. Neem contact op met ons of bel voor een afspraak op 0403041219.

MentesMe is dé aanbieder voor het kwalitatief organiseren van uw herregistratie via Informeel Leren! Wij zijn gecertificeerd door het centrale register voor Schoolleiders.

Ga direct naar onze online winkel