Artikel 1: Bestellingen oefenmateriaal Kids4cito.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de Kids4cito webshop.

Artikel 2: Wijzigen voorwaarden.

Deze voorwaarden van Kids4cito kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst.
Indien u na een wijziging de voorwaarden van Kids4cito gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.
Kids4cito is bereikbaar via de contactpagina of via:
info@webshop.nl
Kids4cito: kvk: 51814293
btwnr: NL171208341B01

Artikel 3: Bestelling en bevestiging order.

U schaft het oefenmateriaal aan door de gevraagde gegevens in te vullen op de bestelpagina, de Algemene Voorwaarden te accepteren, en het bestelproces af te ronden.
De bevestiging van de aankoop geschiedt door ons via e-mail. Tevens wordt op het scherm na de aankoop een bevestiging getoond.

Artikel 4: Betaling

Betaling van de aankoop geschiedt per vooruitbetaling  via uw eigen bank (iDeal)

Artikel 5: Levertijd en bezorging.

De levertijd voor een bestelling is 1 tot 4 werkdagen. Dit is afhankelijk van het bestelmoment.
De pakketten worden standaard bezorgd door postnl. Bij verzending buiten Nederland kan dit wijzigen.

Artikel 6: Bestelling niet ontvangen.

Indien u geen bestelling binnen de levertijd (zie art. 5) heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Kids4cito.
via email info@kids4cito.nl of webshop@kids4cito.nl.

Artikel 7: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten.

Indien Kids4cito niet aan haar leveringverplichting kan voldoen (het pakket kan bijv. uitverkocht zijn), ontvangt u het vooruitbetaalde bedrag retour.

Artikel 8: Herroepingsrecht/retourneren.

Bij de aankoop van de oefenmaterialen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Kids4cito retourneren.
Oefenmaterialen waarvan de verzegeling is verbroken, worden niet geaccepteerd. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

Artikel 9: Privacy Statement / Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De wijze waarop Kids4cito omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het Privacy Policy.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

Kids4cito aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Kids4cito ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Kids4cito.
De totale aansprakelijkheid van Kids4cito, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag ter grootte van het  factuurbedrag.
Op overeenkomsten tussen de Kids4cito en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Auteursrecht

Niets uit deze Kids4cito oefenboeken mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kids4cito openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.
Voor gelicenseerd gebruik van de Kids4cito oefenboeken neemt u contact op via info@kids4cito.nl